KOMENTARZE

Artykuł: Opinia prawna w sprawie PTT

powrót

3

~Cytat z Opinii

Dodano: 2014-02-25 | 13:22
"Zarząd Główny PTT nie może skutecznie obradować w niepełnym składzie osobowym..."
Tzn., że Polskie Towarzystwo Taneczne jest obecnie Stowarzyszeniem bez Zarządu Głównego oraz
Prezesa, które utraciło przynależność do Word Dance Sport Federation (WDSF)
i Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl.).
Pozostała pasja do tańca.
2

~Do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Wojciecha Wójtowicza

Dodano: 2014-02-22 | 16:20
Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, nie chcąc ponosić odpowiedzialności w przyszłości wystosował Pan pismo , z którego nic nie wynika i nic nie będzie zrealizowane, ale jako dbający pozornie o PTT oczekuje Pan działań naprawczych zrealizowanych przez ZGPTT..
ZG PTT – to Zarząd FTS i odwrotnie.
Doskonale zdaje sobie Pan z tego sprawę. Więc kto zrealizuje Pana wytyczne i na niekorzyść której organizacji : PTT czy FTS – nietrudno odgadnąć, Pisanie bzdur nie ma najmniejszego sensu i gmatwanie sytuacji obciąża Pana tak samo jak osoby do których Pan pisze.
Straszy Pan ich paragrafami jeśli nie dokonają naprawy . Nie dokonają. Tylko dowody mają uzasadnienie w prokuraturze i w sądzie. Jeśli je Pan posiada, to Pana natychmiastowym obowiązkiem z racji pełnionej funkcji jest zawiadomienie prokuratury .
I tu przytoczę również paragrafy :

art. 2 k.k., zgodnie z którym "Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. "

Wcześniej czy później prokuratura i sąd się tymi sprawami zajmie, a Główny Sąd Koleżeński już dawno zawiesił Pana Witosa. w prawach pełnienia funkcji prezesa w PTT. Czy powiadomił Pan o tym fakcie Krajowy Rejestr Sądowy, że Pan Witos działa bez mandatu i odpowiednich uprawnień i zgodnie z prawem nie może reprezentować PTT ?
Jak długo będzie Pan tolerował ten stan ?
Jest Pan naszym przedstawicielem i to szczególnym , który powinien zadbać o nasze wspólne dobro. My członkowie PTT oczekujemy od Pana i od wybranych przez nas Prezesów Okręgów zdecydowanych działań prawnych wyjaśniających wszystkie sprawy.
1

~Opinia

Dodano: 2014-02-22 | 10:56
Pan Witos jest Bogiem i wiecie gdzie ma opinie prawników.On ma swoje prawo i je stosuje.Taka sytuacja bywała tylko w Ciemnogrodzie w zamierzchłych czasach,ale warto sobie to przypomnieć.

Dziś jest
5 grudnia 2022