PUBLICYSTYKA / 2014 / ARTYKUŁY ROKU 2014

Polska przegrywa. Zwycięzców nie widać ...

Dodano: 2014-09-17 | 14:25:09


Wiadomo, wszem i wobec, że polska scena tańca towarzyskiego przeżywa kryzys. Kryzys, którego przegranymi są wszyscy: tancerze, trenerzy, szkoły tańca, kluby ... organizatorzy turniejów tańca ... Wygranych niestety nie widać ...


Niebawem, 27 - 28 września, odbędzie się tradycyjny, mający kilkudziesięcioletnią historię, Międzynarodowy Turniej Tańca Karkonosze Open w Jeleniej Górze. W programie tego festiwalu są, między innymi, turnieje WDSF World Open Latin, WDSF International Open Standard i WDSF Senior I Open Standard, a także - były - turnieje Grand Prix Polski.

Nie tak dawno, był czas, kiedy wszystko wskazywało na to, że organizatorzy znaleźli konsensus, satysfakcjonujący zwaśnione strony, i że festiwal odbędzie się w prawie pierwotnej wersji, ale "chwilę" później okazało się, że konsensus pękł jak mydlana bańka ... i turniej odbędzie się w całości wg reguł obowiązujących w FTS-ie (WDSF).


Organizatorzy Festiwalu Tańca Karkonosze Open 2014 napisali dla Twist Service:

Jelenia Góra, 2014-09-15

W związku z zainteresowaniem Państwa Twist Service Portalu Tanecznego sytuacją związaną z organizowanym przez nas turniejem tańca „Karkonosze Open 2014” wyjaśniamy całą chronologię zdarzeń i podejmowanych decyzji.

Turniej „Karkonosze Open” od 15 lat rozgrywany jest w ramach rankingu WDSF, planowanie następnej imprezy rozpoczyna się zaraz po zakończeniu edycji w danym roku (rozmowy ze sponsorami, władzami miasta, federacją taneczną, sędziami). Jak wiadomo poprzedni sezon taneczny przyniósł nam wiele nieoczekiwanych zmian i podziałów. Na przełomie maja i czerwca doszły nas nieoficjalne informacje że nie będziemy mogli zrealizować imprezy „Karkonosze Open 2014” we wspólnej formule PTT- WDSF/FTS w związku z uznaniem FTS za wrogą organizację, działającą na szkodę PTT. Tym samym turnieje WDSF zostały uznane za turnieje niepożądane w imprezach firmowanych przez PTT.

Turniej nasz został zgłoszony do kalendarza imprez PTT w styczniu 2013 r. i został przyjęty bez zastrzeżeń. W dniu 21.05.2013 r. zostali zaproszeni sędziowie, na turniej WDSF, przez Prezesa PTT. W miesiącu czerwcu 2014 byliśmy obecni na Spotkaniu Ludzi Tańca w Łomiankach, gdzie po rozmowach na forum z Członkami Prezydium PTT uzyskaliśmy zapewnienia słowne, że turniej może odbywać się w zaplanowanym układzie. Jak wiadomo organizatorom turnieju "POLISH OPEN 2014", przeprowadzanego w ramach WDSF, piętrzono problemy przy organizacji tej imprezy.

5 września 2014 r. Pan Kazimierz Kurzak jako delegat uczestniczył w Walnym Zjeździe PTT. Tam też został poinformowany (na trzy tygodnie przed imprezą), że w obecnej sytuacji nie możemy zorganizować turnieju w zaplanowanej formie. Po podjęciu starań zmian w programie, zdecydowaliśmy, że będziemy organizować dwie osobne imprezy PTT (blok pierwszy), WDSF/FTS (blok drugi i trzeci). O takiej decyzji poinformowaliśmy Zarząd PTT jak również o rezygnacji z organizacji turnieju GPP PTT w kategoriach Junior II i Młodzież.

8 września 2014 r. przeprowadziliśmy zmianę na stronie internetowej turnieju zgodnie z uchwałami ZG PTT nr 84/2014 i 91/2014. Po wielu pytaniach par tanecznych i trenerów odnośnie turniejów OPEN umieściliśmy informację na Forum Twist Service, iż turniej ten będzie również zaliczany do kwalifikacji Mistrzostw Polski FTS.

Dnia 12 września o godz. 15:54 otrzymaliśmy pismo z ZG PTT (bez podpisu) zawierające żądania zmian w drugim i trzecim bloku, z groźbami zdjęcia turnieju z kalendarza PTT w przypadku nie wypełnienia ich do godziny 20:00 tego samego dnia. W związku z nieobecnością Prezesa UKTS Karkonosze oraz radcy prawnego klubu, zwróciliśmy się o przedłużenie terminu ustosunkowania się i podjęcia decyzji do 17 września. Pomimo tego stronę wyłączono w sobotę, 13 września, w godzinach około południowych.

Potraktowani w taki sposób zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu 49. Turnieju Tańca "KARKONOSZE OPEN 2014" w strukturach FTS.
Szkoda, że po 48. latach realizowania turnieju w ramach PTT Zarząd tej organizacji nie był zainteresowany utrzymaniem w swoich strukturach tak dużej imprezy.

Organizatorzy Turnieju "Karkonosze Open 2014"
Grażyna i Kazimierz Kurzak
Monika i Piotr Zamorscy
Na zapytanie redakcji TS, w sprawie MTT Karkonosze Open 2014, odpowiedzi udzieliła Pani Rzecznik PTT:

Zgodnie z przepisami STT PTT: "(...) W dniu rozgrywania turniejów PTT na danej sali nie mogą odbywać się żadne rywalizacje taneczne niezgodne z przepisami PTT bez zgody ZG PTT." Chcąc wyjść na przeciw Organizatorom turnieju "Karkonosze Open 2014", Zarząd Główny PTT podjął Uchwałę ZG PTT nr 91/2014 z dnia 5 września 2014 r., w której dopuszcza możliwość rozegrania w/w turnieju w strukturach PTT pod warunkiem, że kategorie rangi WDSF zostałyby rozegrane w oddzielnych częściach/blokach tanecznych, podczas których nie mogłyby być rozgrywane kategorie w strukturach PTT. Niestety Organizatorzy nie podjęli działań, o które zostali poproszeni. Co więcej zrezygnowali z organizacji GPP PTT (o czym nie poinformowali PTT), a wprowadzili rozgrywanie turniejów w kategorii OPEN wg przepisów FTS. Tym samym ZG PTT został zmuszony do podjęcia działań zgodnych z przepisami PTT i zdjęło turniej "Karkonosze Open 2014" z kalendarza PTT.

Pozdrawiam,
Rzecznik prasowy PTT
16 września 2014 r.Naczelny TS:

Kto tu wygrał? Nie widzę.
Widzę tylko przegranych, a Taniec Polski przede wszystkim ... :(
1. Zasady organizowania turniejów tanecznych

3.1. Uzyskiwanie uprawnień do organizacji turniejów.
3.1.1. Wszystkie turnieje tańca organizowane przez członków wspierających PTT oraz organizatorów, którym powierzono organizację turniejów z ramienia PTT, muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PTT.

W dniu rozgrywania turniejów PTT na danej sali nie mogą odbywać się żadne rywalizacje taneczne niezgodne z przepisami PTT bez zgody ZG PTT.


Uchwała ZG PTT nr 84/2014 z dnia 5 września 2014 r.

ZG PTT postanawia, że Przepisy Sportowego Tańca Towarzyskiego, przyjęte Uchwałą ZG PTT nr 69/2014 z dnia 15 lipca 2014 r., wchodzące w życie dnia 01.09.2014 r. mają zastosowanie także do tych turniejów tańca, do których prawo organizacji członkowie wspierający PTT nabyli przed wejściem w życie przedmiotowych przepisów, a które nie zostały jeszcze przeprowadzone.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Uchwała ZG PTT nr 91/2014 z dnia 5 września 2014 r.

ZG PTT postanawia, iż w związku z treścią Uchwały ZG PTT z dnia 5 września 2014 r. nr 84/2014, postanawia względem organizatora turnieju tańca towarzyskiego "Karkonosze Open", który odbędzie się 27 i 28 września 2014 r., dopuścić możliwość rozegrania ww. turnieju w strukturach PTT pod warunkiem, że kategorie rangi WDSF zostaną rozegrane w oddzielnych częściach/blokach tanecznych, podczas których nie mogą być rozegrane kategorie w strukturach PTT. Rejestracja na przedmiotowy turniej WDSF nie może być przeprowadzana za pośrednictwem strony www.taniec.pl ani innych stron okręgów PTT. Turnieje w strukturach PTT mogą sędziować jedynie sędziowie posiadający uprawnienia sędziego PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Dziś jest
4 lipca 2022