PUBLICYSTYKA / WYBIERZ: / ARTYKUŁY 2017 ROKU:

Robert Wota, Anotni Czyżyk, Marek Chojnacki

Polacy mają głos!

Dodano: 2017-07-10 | 19:50:02


Doroczne Walne Zebranie WDSF (General Meeting), które w bieżącym roku odbyło się w Singapurze, ma historyczny wymiar dla polskiego tańca, którym jest wybór Polaka - Antoniego Czyżyka do ścisłego zarządu tej światowej organizacji.


Robert Wota, Antoni Czyżyk, Marek Chojnacki
Singapur 2017


Na Twist Service pisaliśmy o tym historycznym dla polskiego tańca wydarzeniu - WDSF AGM 2017 - Singapur. Dziś prezentujemy wizję Antoniego Czyżyka - WicePrezydenta WDSF ds. Rozwoju - wizję rozwoju tej światowej organizacji, w której "pobrzmiewają" jego własne doświadczenia i wkład w rozwój polskiego tańca.


Jak widzę swoją rolę w WDSF?

Dla mnie osobiście jest to praca związana m.in. z wdrażaniem i opracowywaniem strategii rozwoju organizacji i konsekwentne dążenie do tego, by taniec sportowy stał się dyscypliną olimpijską. Uważam, że silna organizacja to taka, która posiada silnych członków - federacje narodowe, wykwalifikowanych trenerów i sędziów pracujących w oparciu o Code of Ethics, utalentowanych tancerzy oraz rzesze miłośników różnych odmian tańca. Naszym celem powinno być zbudowanie systemu pozyskiwania i utrzymania tanecznych talentów, a także stworzenie modelowego systemu kształtowania ich sportowego potencjału.

Uważam, że istotnym jest popularyzacja tańca sportowego poprzez edukację taneczną dzieci i młodzieży. Myślę, że warto taniec upowszechniać już w szkołach - na przykład przygotować pilotażowy program nauczania tańca wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć lekcyjnych (m.in. opracować zasady pracy z młodymi tancerzami, zebrać niezbędny know-how, opracować ścieżki wdrożenia programu w poszczególnych krajach na bazie doświadczeń funkcjonującego programu w Polsce). Sądzę też, że można byłoby stworzyć system Grand Prix par dziecięcych, np. sędziowane przez sędziów z kategorią ?C? turnieje kontynentalne, ewentualnie dalej rywalizacja na szczeblu światowym. Chciałbym także postawić na aktywizację społeczeństwa, promując taniec jako sport dla wszystkich, także dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zorganizować ? dla trenerów, sędziów, komisji, w tym komisji ds. zawodników ? Światowy Kongres Tańca. Inicjatywa, organizowana corocznie, pozwoliłaby podsumować działalność, określić stan realizacji wdrażanej wizji, a także rozpocząć pracę nad strategią na kolejne lata. Byłaby sposobnością do omówienia priorytetów i założeń strategicznych na kolejny rok, powoływania komisji problemowych, wyróżnienia osób i instytucji przyczyniających się do rozwoju WDSF czy prezentacji najlepszych programów z zakresu edukacji tanecznej. To także okazja do wymiany opinii i poglądów.

Warto także zwrócić uwagę na kwestię finansowania tańca poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych na realizację celów sportowych (programy krajowe, unijne dedykowane dla sportu) i sprawy dotyczące organizacji i zarządzania dyscypliną, czyli wykorzystania synergii działania podmiotów tanecznych i optymalizację przepływów finansowych w ramach struktury. To ostatnie zagadnienie realizować można poprzez tworzenie lokalnych grup współpracy, np. ze względu na uwarunkowania geograficzne, historyczne. Członkowie WDSF w poszczególnych krajach stanowią przecież grupę naturalnych partnerów przy realizacji projektów, co umożliwia przepływ tancerzy, instruktorów i trenerów oraz sięganie po dedykowane fundusze unijne.

Uważam też, że należy położyć nacisk na upowszechnianie programów szkoleniowych dla instruktorów (sport powszechny) i trenerów (sport wyczynowy) i wspierać kształcenie i doskonalenie zawodowe sędziów, stworzyć system szkoleń i certyfikacji dla menadżerów tańca sportowego będących bezpośrednim wsparciem dla narodowych federacji.

Pomysłów jak widać jest wiele.

Odpowiadając na pytanie: Czy piastowanie tej funkcji wpłynie na rozwój tańca w Polsce?, odpowiem ? mam nadzieję, że tak. Być może teraz właśnie jest ten czas, by rozmawiać o konsolidacji polskiego ruchu tanecznego, kiedy głos naszego kraju jest mocniejszy, kiedy mamy więcej do powiedzenia. Polska ma swoich przedstawicieli we władzach struktur europejskich ? Robert Wota jest dyrektorem sportowym WDSF DSE, do władz WDSF PD został wybrany delegat FTS Marek Chojnacki. Myślę, że to najlepsza szansa, by zaistnieć na rynku międzynarodowym i duża możliwość kreacji dla dobra polskiego ruchu tanecznego. Jestem prezesem narodowej Federacji Tańca Sportowego, aktywnym trenerem i sędzią międzynarodowym, ale także ojcem tancerki i dlatego sprawy tańca sportowego są mi bliskie.


Dziś jest
20 lipca 2024

KLUB KIBICA

LUDZIE TAŃCA, SYLWETKI